ReadyPlanet.com
dot
dot
Face towel
Hand Towel
Bath Towel (S)
Bath Towel (M)
Bath Towel (L)
Beach Towel, Bath Mat, Blanket Towel, Bath robe
More 300 Color shade
Embroidery
Air jet loom
Pigment & Reactive Screen
Velvet
Package
Anti-bacteria, Natural Dye, Digital Print
Silk, Collagen, Anti-Mosquito, Fluorescent
dot

dot


สถาบันสิ่งทอไทย
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
สมาคมพ่อค้าผ้าไทย
สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์
Cotton Future
รับสร้างสรรผลิตภัณฑ์จากไม้
ผู้ผลิตผ้าขนหนูคุณภาพ
ผ้าขนหนูอนุภาคนาโน


Other size

 

 

18"x28" 8 ปอนด์/โหลarticle

ผ้าเช็ดเท้าขนาด กว้าง : 18 นิ้ว  ยาว : 28 นิ้ว

น้ำหนัก 8 ปอนด์/โหล (ประมาณ 300 กรัม/ผืน) ขนเส้นคู่

มี 5 ลาย ดังนี้                             

1.ทอกรอบ  2.Welcome  3.หยดน้ำ  4.เม็ดข้าวโพด  5.ก้นหอย

*** น้ำหนักผ้า(ปอนด์)เป็นตัวบอกให้ทราบถึงความหนาของผ้าที่ต่างกัน บนผ้าขนาดเดียวกัน

20"x30" 8 ปอนด์/โหลarticle

ผ้าเช็ดเท้าขนาด กว้าง : 20 นิ้ว  ยาว : 30 นิ้ว

น้ำหนัก 8 ปอนด์/โหล (ประมาณ 300 กรัม/ผืน) ขนเส้นคู่

มีเฉพาะ ลายทอกรอบ

 

*** น้ำหนักผ้า(ปอนด์)เป็นตัวบอกให้ทราบถึงความหนาของผ้าที่ต่างกัน บนผ้าขนาดเดียวกัน

20"x30" 10 ปอนด์/โหลarticle

ผ้าเช็ดเท้าขนาด กว้าง : 20 นิ้ว  ยาว : 30 นิ้ว

น้ำหนัก 10 ปอนด์/โหล (ประมาณ 380 กรัม/ผืน) ขนเส้นคู่

มีเฉพาะ ลายทอกรอบ

 

*** น้ำหนักผ้า(ปอนด์)เป็นตัวบอกให้ทราบถึงความหนาของผ้าที่ต่างกัน บนผ้าขนาดเดียวกัน

                              

Beach Towel
 
40"x60" 22 ปอนด์/โหลarticle

ผ้าขนหนูชายหาด ขนาด กว้าง : 40 นิ้ว  ยาว : 60 นิ้ว

น้ำหนัก 22 ปอนด์/โหล (ประมาณ 800 กรัม/ผืน)

ขนเส้นคู่ 

 

*** น้ำหนักผ้า(ปอนด์)เป็นตัวบอกให้ทราบถึงความหนาของผ้าที่ต่างกัน บนผ้าขนาดเดียวกัน

40"x60" 24.5 ปอนด์/โหลarticle

ผ้าขนหนูชายหาด ขนาด กว้าง : 40 นิ้ว  ยาว : 60 นิ้ว

น้ำหนัก 24.5 ปอนด์/โหล (ประมาณ 925 กรัม/ผืน)

ขนเส้นคู่ 

 

*** น้ำหนักผ้า(ปอนด์)เป็นตัวบอกให้ทราบถึงความหนาของผ้าที่ต่างกัน บนผ้าขนาดเดียวกัน

                              

Blanket Towel
 
60"x80" 24 ปอนด์/โหลarticle

ผ้าห่ม ขนาด กว้าง : 60 นิ้ว  ยาว : 80 นิ้ว

น้ำหนัก 24 ปอนด์/โหล (ประมาณ 900 กรัม/ผืน)

ขนเส้นเดี่ยว

 

*** น้ำหนักผ้า(ปอนด์)เป็นตัวบอกให้ทราบถึงความหนาของผ้าที่ต่างกัน บนผ้าขนาดเดียวกัน

60"x80" 32 ปอนด์/โหลarticle

ผ้าห่ม ขนาด กว้าง : 60 นิ้ว  ยาว : 80 นิ้ว

น้ำหนัก 32 ปอนด์/โหล (ประมาณ 1200 กรัม/ผืน)

ขนเส้นคู่

 

*** น้ำหนักผ้า(ปอนด์)เป็นตัวบอกให้ทราบถึงความหนาของผ้าที่ต่างกัน บนผ้าขนาดเดียวกัน

60"x80" 40 ปอนด์/โหลarticle

ผ้าห่ม ขนาด กว้าง : 60 นิ้ว  ยาว : 80 นิ้ว

น้ำหนัก 40 ปอนด์/โหล (ประมาณ 1500 กรัม/ผืน)

ขนเส้นคู่

 

*** น้ำหนักผ้า(ปอนด์)เป็นตัวบอกให้ทราบถึงความหนาของผ้าที่ต่างกัน บนผ้าขนาดเดียวกัน