ReadyPlanet.com
dot
dot
Face towel
Hand Towel
Bath Towel (S)
Bath Towel (M)
Bath Towel (L)
Beach Towel, Bath Mat, Blanket Towel, Bath robe
More 300 Color shade
Embroidery
Air jet loom
Pigment & Reactive Screen
Velvet
Package
Anti-bacteria, Natural Dye, Digital Print
Silk, Collagen, Anti-Mosquito, Fluorescent
dot

dot


สถาบันสิ่งทอไทย
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
สมาคมพ่อค้าผ้าไทย
สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์
Cotton Future
รับสร้างสรรผลิตภัณฑ์จากไม้
ผู้ผลิตผ้าขนหนูคุณภาพ
ผ้าขนหนูอนุภาคนาโน


Purchasing

 ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้า หรือ ขอรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้โดยวิธี ดังนี้


ลำดับ ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1 ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการได้ 5 ช่องทาง
 

E-mail       : ssptowel@gmail.com

  Facebook : www.facebook.com/ssptowel
  ID Line     : @ssptowel
  โทรศัพท์   : 0 2420 3578 - 9
  โทรสาร     : 0 2420 6463
2 เมื่อพนักงานได้รับข้อมูลจากท่านก็จะทำการติดต่อกลับ เพื่อทวนรายละเอียดที่ได้มา และแจ้งราคา พร้อมระยะเวลาในการผลิต
3 พนักงานจะจัดส่งใบเสนอราคา หรือ ใบยืนยันการสั่งซื้อ ทางแฟกซ์ หรือ อีเมล์
4 พนักงานจะรอรับการสั่งซื้อของท่านจากใบสั่งซื้อ หรือ ใบยืนยันการสั่งซื้อเท่านั้น

 หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากพนักงานบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง รบกวนโทรกลับมาแจ้งได้ที่หมายเลข 0 2420 3578-9

 


ลำดับ ขั้นตอนการขอรายละเอียด หรือ ตัวอย่าง
1 ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดสินค้า หรือ ลักษณะของงานที่จะนำไปใช้
2 แจ้งชื่อ-ที่อยู่-หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ หรือ ชื่อบริษัทฯ และ เลขทะเบียนการค้า 13 หลัก
3 ส่งแผนที่ หรือ พิกัดของสถานที่ตั้ง
4 หากข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯจะทำการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
5 ทางบริษัทฯ จะจัดส่งรายละเอียดสินค้า หรือ ตัวอย่างไปให้ท่าน เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วน